On-line rezervace

1
Datum
2
Výběr
3
Údaje
4
Rezervace s povinností platby
Příjezd Odjezd
 
 
Hodina příjezduPříplatkové služby
Domácí mazlíček

Dětská postýlka

Kontaktní osoba/host
Jméno
Příjmení
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
E-mail
Telefon
Fakturuji na firmu:
Fakturační údaje
Název firmy
Ulice a číslo
Město
Stát
PSČ
DIČ
Vyberte
kde jste se o nás dozvěděli
Doplňkové informace

Máte-li slevový kupon, opište kód
Souhlasím se smluvními
podmínkami

Nájemní smlouva
(dle občanského zákoníku)

 

Pronajímatel: HD Chalets, Družstevní 1418, Hlinsko, IČO: 8490791

Nájemce: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uzavírají smlouvu o nájmu bytu tohoto znění:

  1. Úvodní ustanovení

Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn pronajímat objekt třetím osobám : Na Stráni č.e. 97, Hlinsko 53901.

  1. Předmět nájmu

Předmětem nájmu je rekreační chata vč. terasy a zahrady, uvedená v článku I. o výměře 47,3m2. Chata sestává ze společného pokoje (24m2), kuchyně (6,3m2), koupelny/wc (4m2), předsíně (3m2), ložnice (6,4m2), otevřeného podkroví 20m2.

Vybavení rekreační chaty tvoří :

1ks LCD TV Philips 65´´, krb, klimatizace, lampa Ikea, rozkládací gauč šedý vč. polštářů, 1ks křeslo šedé, deka a pléd, koberec, konferenční stolek, 1ks externí reproduktor JBL Boombox , 1ks LCD TV Philips 40´´, postel na míru 180x200cm vč. ložního prádla, vestavěná skříň a osvětlení ložnice ve spodním patře, kuchyňská linka Ikea, myčka nádobí, indukční deska, horkovzdušná trouba, dřez Villeroy&Boch vč. baterie, kapslový kávovar Nespresso, napěňovač mléka Nespresso, lednička Ikea, jídelní stůl, 4ks židle plastová černá, sprchový kout Villeroy&Boch, umyvadlo se skříňkou Villeroy&Boch, toaleta se softclose zavíráním Villeroy&Boch, otopný žebřík nástěnný, botník, kožená postel s čelem 180x200cm vč. matrace a ložního prádla, venkovní vířivka Villeroy&Boch X6L, venkovní sedací souprava – gauč a 2 křesla vč. matrací (nutno uklízet na noc a v dešti do spodní garáže), venkovní gril včetně dřevěného posezení, lyžárna s vysoušečem bot, stojan na lyže, lavička-gauč na sezení.

Pronajímatel tímto přenechává byt nájemci do užívání.

  1. Doba trvání nájmu

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu do dne ………………………………………

Smlouva automaticky zaniká dnem ukončení nájemní smlouvy.

  1. Nájemné

Nájemné za užívání objektu činí ................................ za domluvené období. V nájemném jsou zahrnuty poplatky za odvoz domovního odpadu i poplatky za osvětlení, elektrická energie, vodné a stočné. Nájemné bude zasláno jednorázově nejpozději 3 dny před předáním objektu na bankovní účet 123-812420297/0100.

 

  1. Práva a povinnosti spojené s nájmem objektu.

 V pronajímaném objektu je pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek.

2. Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do chalupy o přezouvání. Přísný zákaz vstupu v lyžařské obuvi. Lyžárna a kolárna se nachází v garáži u objektu ve spodní části.

3. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určené místo (odpadkový koš, popelnice), nebo jinak znečišťovat prostory chaty. Kontejnery na tříděný odpadu se nachází pod chatou.

4. Na pokojích není možno užívat vlastní elektrické spotřebiče. Nájemce nesmí přemísťovat nábytek, vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací. Nábytek z chaty též není možno přesouvat na terasu.

5. V případě poškození pokojů nebo jiných prostor chaty nebo při ztrátě klíčů je správce oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu. V případě ztráty klíčů je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 4.000,--Kč.

6. Noční klid platí od 22:00 hod do 6:00 hod.

7. Do technické místnosti má přístup pouze nájemce, jinak místnost zůstává z bezpečnostních důvodů uzavřena.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

1. Při odchodu z chaty je nájemce zodpovědný za zkontrolování elektrických spotřebičů (elektrická trouba, varná deska, atd.).

2. Trámy a zábradlí v horních pokojích slouží jako podpěra střechy, nejsou tedy určeny k lezení, houpání a k podobným aktivitám. Na interiérovém schodišti je třeba dávat pozor, schodnice kloužou, hrozí nebezpečí poranění.

3. Pronajímatel seznámí nájemce s ovládáním topení /termostatem/, užíváním kamen a klimatizace. Je nutné dbát na to, aby děti nesahaly na centrální termostat /řídící jednotku/ vpravo před vstupem do společenské místnosti u hlavních dveří. Může dojít k přeprogramování řídící jednotky a výpadku topení.

4. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situace vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. V zimním období jsou ubytovaní povinni pravidelně odklízet vlastními silami sníh z příjezdové cesty před chatou a okolo, majitel nenese odpovědnost za úrazy či škody na majetku způsobené nedostatečným odklizením sněhu okolo objektu nebo pádem sněhu ze střechy. Neparkovat auto jinde než na spodním parkovacím stání. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Za úrazy a poškození nebo odcizení majetku a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě provozovatel neodpovídá. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci.

V Hlinsku, dne _________________________

 

_________________________                                                                _________________________

Pronajímatel                                                                                                   Nájemce – rozuměl a plně souhlasí

HD Chalets s.r.o.

 

__________________________________________________________________________________

Předávací protokol

 

Chatu vč. příslušenství jsem v pořádku předal a v pořádku ji přijímám. Kauci ve výši 5.000,--Kč bude uhrazena v případě bezškodného předání do 5-ti dní na bankovní účet z kterého byla odeslána.

 

Případné závady: ____________________________________________________________________

 

V Hlinsku, dne _________________________

 

 

_________________________                                                                _________________________

Pronajímatel                                                                                                    Nájemce – rozuměl a plně souhlasí

HD Chalets s.r.o.

 

Souhlasím se zpracováním
osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


HD Chalets se sídlem Hlinsko, IČ: 8490791. (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.chatajestrab.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@chatajestrab.cz

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých svých osobních údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         kontaktní adresa,

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely provedení rezervace a plnění ubytovací smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáme společnosti MYJO, s.r.o.(společnost provozující rezervační systém Rezervacechalup.cz), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

  1. externí účetní
  2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese ​info@chatajestrab.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.